Sesión Ordinaria 172ª/2021-2022 CAMARAL

Número de Sesión (Ordinal): 
Centésima Septuagésima Segunda
Fecha y Hora: 
Miércoles, Agosto 3, 2022 - 09:00
Orden del Día: 

                                  ORDEN DEL DÍA
                         1. CORRESPONDENCIA
                         2. ASUNTOS DEL DÍA
                         3. ASUNTOS EN MESA
                         4. INFORMES DE COMISIONES
                         5. ASUNTOS VARIOS